Firma info

   

Drainbo AS

 

Hva kan vi hjelpe med?

Drainbo Scandinavia AS.

Importerer rengjøring og spesialprodukter basert på levende mikroorganismer som erstatning til kjemikalier i rense og rengjøringsprosesser.