Waste2-0 matavfall bio-konverterer

Waste2O

er en enkel og skalerbar løsning som kan håndtere all typer matavfall og fordøyer det på stedet.

Som betyr at du ikke har noen samlings eller deponerings kostnader for matavfallet. 1 Waste2O-modul fordøyer opptil 180 kg organisk matavfall og forvandler dette til avløpsvann over en 24-timers periode.

  • Ingen faste stoffer å administrere.
  • Enkel, matvareløsning på stedet.
  • Matavfall spaltes til avløpsvann.
  • Miljøvennlig løsning.

Mechline Matavfall Reduksjons program.

Vann fra matavfall helt gjenvunnet.

Mechline-løsningen er nøkkelen til dette konseptet, ved å gi en løsning for å gjenvinne vann fra matvfall, redusere utslipp og forurensninger uten faste stoffer til deponering .

Vi har tatt prinsippene for avfallshierarkiet et skritt videre og utviklet vårt eget konsept om hvordan matavfall styres. Matavfalls Reduksjons Programmet behandles på en sirkulær måte. Dette inkluderer en enkel, trinnvis veiledning for å hindre matavfall og redusere mengden til deponier.


HVORDAN DET FUNGERER....

Waste2O

Bare legg i matavfall og la maskinen gjøre resten. Aerobe mikrobiell aktivitet omdanner alt matavfall til avløpsvann som sendes trygt ned i avløpet, slik at du ikke får problemer med å håndtere fast matavfall. Du trenger ikke å lagre matavfall, reduserer lukt- og skadedyrproblemer og reduserer alt som går til deponi.

Waste2O gjenvinner vannet som er i matavfallet (ca. 70% av matavfallet er vann), og returnerer det trygt til vannbehandlingsanlegg - noe som betyr at vannet ikke går tapt til deponi eller forbrenning. Mindre matavfall for transport, reduserer antall lastebiler på veien og forbedrer driftens samlede karbonavtrykk. Mindre antall oppsamlinger er kostdansbesparende og er bedre for miljøet.